Kategori: Tarih

BAŞLICA SELÇUKLU YAPITLARI 0

BAŞLICA SELÇUKLU YAPITLARI

YEŞİLIRMAK KÖPRÜSÜ (Hıdırlık) Kesme taştan 5 sonbaharlı olarak yapılmış, tipik bir selçuklu köprüsüdür. 151 m. uzunluğunda 7 m. genişliğindeki köprü çok iyi savunmuş olup, bügünde kullanılmaktadır. Köprünün yapımı ve kitabesi alaka çekicidir. Kitabeden de...

İkinci Dünya Savaşı ve Nedenleri 0

İkinci Dünya Savaşı ve Nedenleri

II.DÜNYA SAVAŞI 1939-1945 arasında hemen hemen dünyanın her yanını kapsayan savaştır. I.Dünya Savaşı’nın çözümsüz bıraktığı anlaşaşmazlıklarla belirlenen 20 senelik gergin bir dönemin hemen peşinden patlak veren savaşta Almanya, İtalya ve Japonya’nın oluşturduğu Mihver devletleri...

Birinci Dünya Savaşı Nedenleri ve Sonuçları 0

Birinci Dünya Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

1. DÜNYA SAVAŞI Birinci Dünya Savaşı Nihayetinde Osmanlı Devletinin Vaziyeti ve Mondros Mütareke Antlaşması (30 Ekim 1918) Savaş devam ederken İtilâf Devletleri aralarındaki saklı antlaşmalarla Os- manlı Devleti ‘ni paylaşmışlardı. Mondros Mütareke Antlaşması’da bunların...

İNÖNÜ SAVAŞLARI – Nedenler ve Sonuçları 0

İNÖNÜ SAVAŞLARI – Nedenler ve Sonuçları

1.İnönü Savaşı ( 6-11 Ocak 1921 ) : Yunanlıların Bursa ve Uşak bölgelerinde Afyon-Eskişehir doğrultusuna yeni bir taarruz hareketine teşebbüsleri neticesi (6 Ocak 1921) başlayan savaşa 1. İnönü Savaşı denir. 15 Mayıs 1919’da İzmir’e...

BAŞLICA OSMANLI YAPITLARI 0

BAŞLICA OSMANLI YAPITLARI

HİSARİYE MEDRESESİ Viran vaziyeti sebebiyle kitabesi ve kapı süslemeleri sökülerek 1953 seneninde müzeye kazançlan medrese Amasya tarihine göre, Beyazıt Paşanın kardeşi Buyruk Yahşi bey erkek çocuğu Buyruk Hisar tarafından 1411 seneninde yaptırılmıştır. HAMZA BEY...

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ VE SONUÇLARI 0

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ VE SONUÇLARI

(1096-1272) Hıristiyanların, Müslümanları mukaddes yerlerden çıkarmak emeliyle yaptıkları seferler. 1.DİNİ SEBEPLER Bu çağda Kudüs Müslümanların elinde bulunuyordu. Bu arada Kudüs, Hıristiyanlarca da mukaddes bir yer sayılıyordu. Hıristiyan hacılar Kudüs’ü rahatça ziyaret ederlerken Ortadoğu’daki politik...